1. Be om nagot dej personligen – hurdan tanker n runtom monogami?

1. Be om nagot dej personligen – hurdan tanker n runtom monogami?

Polygami

Polygam anvands alltemellanat i dagligt anforande tillika sasom alternativord forut polyamoros alternativt poly skada betyder nog manggifte, det vill framfora att ytterligare annu tva personer gifter sig med varandra. Polygami langtar lagligt support i stora delen fran varlden, daribland Sverige, och befinner si ganska ovanlig. Manggifte befinner si vanligast forekommande i Vastafrika samt befinner si enar mestadels baserat pa ekonomiska och sociala motiv framfor annu love och sexualitet.

Bringa relationer

Ett mottaglig relation befinner sig tva, alternativt annan konstellation, sasom medge sexuella forbindelser tillsammans andra utstot karnrelationen. Syftet tillsammans att tillverka en oppet kondition kan fluktuera, alltifran nagon vilja om att hava storre erotisk sjalvbestammande mo e taktik att beskydda ett forhalland av saken da pafrestning som det upplevs innebar att tarv nek mo frestelser.

Primara/sekundara relationer

Nago andel polypersoner betraktar alla avta relationer som jamstalld viktiga. Andra har “primara” sam “sekundara” partners. Det tydligaste exemplet befinner si inleda relationer, darbort det finns en karleksrelation sam ovriga relationer age statusen fran tillfalliga sam begransade mo det sexuella. Andra primara relationer befinner si da parterna delar vardag, exempelvis bor sammanlagt.

Relationsanarki

Relationsanarkin age sin alkali i queer-rorelsen. Narvarand vill herre avstyra att bestamma samt hjalpa till ramar samt forvantningar kungen relationer. Gransen emellan nago vanskapsrelation samt en karleksrelation traffas saso en sallskaplig byggnad saso bor motarbetas. Reglerna stav relationerna bord besta odl ringa som genomforbar.

Livet i flersamhet

Polyrelationen i sig bryter mot flera heteronormativa relationsregler sam foljaktligen befinner sig det vanligt att herre sallskap kommer overens ifall vilka bestammels herre vill innehava. Dom kan kallas overenskommelser eller kontrakt sam dom kan galla vilka fordran herre staller kungen information, alternativ ifall e bruten relationerna ar “primar”, exempelvi.

Darfor samhallet befinner sig organiserat utifran normen att persone skal liv i parforhallanden upplever massa polypersoner att deras satt att leva mots fran fordohet. Darfor at fordroja samt bekampa fordohallet tvingas formarka samt erkanna tillika do typer fran karleksrelationer saso ick uppfyller saken da heterosexuella tvasamhetsnormen.

Checklistan stav flersamma relationer

Forsavitt du levt i monogama relationer fordom – har det kants bra? Vilken av vikt ager kuttra sju stav dig i nagon forhallande? Befinner si det mojligt stav dig att separera sex sam karlek EuropeanDate krediter? Age ni nagonsin haft en KK (knullkompis)? I sa nedgang, hurdan kandes det?

2. Age ni nago karleksrelation tillsammans en nu?

Hurda mar er er samband? Vilka ar do vanligaste konflikterna ni har? Ar det badas onskemal att ombilda forutsattningarna forut ede forhallande?

3. Hurda kanns det att din partner age goka tillsammans e annan?

Poner dej att din medspelare age en karleksrelation med nagon annan. Varje frank til de allena: hurdan kanns det? Vilka emotioner kommer opp? Vad befinner si det varsta alternativt det basta saso kansk? Va ar ick godtagbart?

4. Hurda kan du anvanda dina emotione?

Befinner si n ett soti manniska? Har ni formagan att plantera granser och prata dom at andra? Nar nagot oroar dej, tendera du prata ifall det alternativt haller n det pro dig allena? Inneha n formagan att prata fritt samt arligt om annorlunda fragestallningar? Nar konflikter uppkommer – vad koper do mestadels om?

5. Hurdan ledig ar ni?

Har ni tidrymd att sa mer annu en karleksrelation? Har du tidrym samt ork att hantera atskilliga personers behov itu karlek samt nejd? Age n sjalvinsikt samt formaga mo samfardsel for att vara i ett flexibel forhalland?

Mer att studer

RFSU har broschyrer pro de sasom befinner si huga av poly. N kan exempelvis studer Poly – odla fungera det (pdf) sam Fragor samt besvarande forsavitt oppna relationer (pdf).

Publicerad:

Forut undertecknad betyder det detaljerad det som mi fick inlara undertecknad i plugget. Man har enkom ett kompanjon i forhallandet, och det befinner si blott denna partnern hane age kuttra sju tillsamman. Andock karl kan mirake livet omvaxla at nagon fars delagare.

Deixar uma resposta